AIS MONTAJI 
AIS Cihazının Montajı: İlk önce müşteriye fatura kesiliyor. Bu fatura fotokopisi ile Telekomünikasyon Kurumuna (TK), bir dilekçe ile müracaat edilerek, cihaz seri no’sunun Telsiz Ruhsatına işlenmesi ve gemi tanıma numarası yani MMSI no’su tahsisi isteniyor. MMSI numarasının TK tarafından bildirilmesinden sonra gemiye ait Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) ve TK ruhsatındaki bilgiler programlanıyor ve cihaz montaja hazır oluyor.Yabancı Bayraklı gemilerin MMSI no’su tahsisi, kendi ülkelerinde bağlı bulundukları Telekomünikasyon Kurumları tarafından yapılmaktadır.

Start typing and press Enter to search